Szelektív látás

Mi a szelektív látás

Szelektív figyelem A figyelem egyik hagyományos területe azokat a teljesítményeket és mechanizmusokat elemzi, melyek akkor mutatkoznak meg, illetve akkor lépnek működésbe, amikor a viselkedés szempontjából lényeges információkon kívül egyéb objektumok és események is versengenek a feldolgozómechanizmusokért. Cherry klasszikus kísérletében a résztvevők egyszerre két szöveget hallgattak.

mi a szelektív látás

Az egyik a jobb, a másik a bal fülbe érkezett, az egyikre figyelni kellett, a másikra nem. A figyelmi szelekció követelményét úgy biztosították, hogy a figyelt szöveget folyamatosan vissza kellett mondani.

Az ilyen eljárást visszhangzási shado- wing technikának nevezik. Ilyenkor a leggyakrabban az érdekli a kutatót, hogy a nem figyelt szövegből mit vesz észre valójában mit képes felidézni a résztvevő.

mi a szelektív látás

Az eredmények szerint nem sokat. Észreveszi, ha a női beszélő helyett férfi folytatja a szövegmondást, viszont nem veszi észre, ha a beszélő átvált egy másik nyelvre.

Sőt még az is észrevétlen marad, ha a magnetofonról visszafelé kezdik el lejátszani a beszédet. Úgy tűnik, mintha a nem figyelt ingerforrás feldolgozása megrekedt volna az elemi fizikai sajátságok kiértékelésénél.

Első csoport

Korai vagy késői szelekció A dichotikus kísérletek egy további tanulságával Broadbent kísérlete szolgált. Itt a résztvevőnek figyelnie kellett az összes, tehát a mindkét fülébe adott ingerekre. Az ingerek ebben a kísérletben olyan számok voltak, melyek párokban jelentek meg, az egyszerre adott számpárok egyik tagja a jobb, a másik pedig a bal fülbe érkezett.

A feladat szerint a számpárokból kialakított mi a szelektív látás követően a résztvevőnek vissza kellett mondania a hallott számokat, mégpedig tetszés szerinti sorrendben. Az ilyen kísérletek ugyan az emlékezeti terjedelem vizsgálatának körébe tartoznak, a vizsgálat különlegessége a figyelmi folyamatok tekintetében mégis az, hogy Bro- adbent eljárása új szempontot hoz mi a szelektív látás a figyelemvizsgálatokba. Ebben a kísérletben a megosztott terjedelmet elemezte, hiszen az ingerek egyik fele az egyik, másik fele pedig a másik oldalról érkezett.

mi a szelektív látás

A visszamondás során elvileg két szélsőséges eset lehetséges. Az egyik az lenne, hogy először visszamondják az egyik számpárt, majd a másikat, és így tovább.

mi a szelektív látás

A másik szélsőséges lehetőség szerint először az egyik, majd a másik fülbe érkező ingerek következnének. A válaszokban túlnyomó többségbe került az utóbbi eset. Broadbent egy fontos következtetést vont le a visszhangzási és a megosztott terjedelmi kísérletekből: a figyelmi szelekció mint szűrőmechanizmus működik.

A szűrő átengedi a figyelt ingereket, a nem figyelt ingerek viszont fennakadnak rajta. A nem figyelt szöveg elemei azonban nem vesznek el azonnal: egy tárolórendszerben időlegesen megőrződnek, és amikor a szűrő átvált a másik fülre, ennek a tárolónak a tartalmát elő lehet hívni.

'+_.I(d)+'

Ezt az mutatja, hogy a megosztott terjedelmi kísérletekben a személyek lényegesen kevesebb számról szoktak arról az oldalról beszámolni, melynek ingereit később kezdik visszamondani.

Az a tény pedig, hogy a visszhangzási kísérletekben a személyek csak az inger alapvető fizikai sajátságait veszik észre, arra utal, hogy a szűrő az információfeldolgozás egy korai szakaszában működik.

A korai szűrésre egy olyan szakaszban kerül sor, amelyben a szövegek jelentésével kapcsolatos információk még nem kerültek feldolgozásra.

A fentiek alapján Broadbent elméletét a szelektív figyelem korai szűrési modelljének nevezik.

Navigációs menü

A modellt sematikusan az Broadbent korai szűrési modelljének vázlata. A szelektív szűrő egy olyan korlátozott kapacitású rendszert véd a túlterheléstől, mely a szenzoros tárolás és a feldolgozás magasabb szintje között van. Azért kell közülük választani, mert a túlterhelés éppen a fontos mozzanatok megfelelő kezelését tenné lehetetlenné. A modell egy további feltételezése szerint a megismerési rendszernek azok a szakaszai különösen érzékenyek, amelyeknek a kapacitása korlátozott.

Broadbent modelljében az üvegnyak a feldolgozás korai szakaszában lenne, tehát ott, ahol a — több érv alapján is korlátozott kapacitású — rövid tartamú emlékezeti tárolás történik.

A szűrő szerepe így az lenne, hogy ezt a tárolási rendszert védje a túlterheléstől. A korai szűrés igen elegáns modellje azonban nehezen magyaráz meg számos kísérleti tényt.

Szelektív látás. Szelektív látás mi ez, Szelektív látás Szelektív látás cikket Horváth Gábor írta. Navigációs menü Valószínűleg tapasztaltátok már magatokon is, hogy kereskedés közben az elme olykor blokkol, illetve megszűr bizonyos információkat, és már csak szelektív látás vesszük észre, hogy ott vannak voltak a jelzések, amikor már túl késő. Ilyenkor nem csupán arról van szó, hogy figyelmetlenség, kapkodás vagy a mintázatok ismeretének — szelektív látás — a hiánya miatt nem vesszük észre, ami szinte beleüvölt az arcunkba. Hanem arról, hogy tényleg nem látjuk, és nem fogjuk fel a jól ismert sémákat, mintha azok ott sem lennének.

Morey már ben felfigyelt arra, hogy a dichotikus kísérletekben a szokásos visszhangzási eljárás résztvevői igen gyakran észreveszik, ha saját nevüket hallják a nem figyelt szövegben. Bár e korai kísérletek eredményeit, mindenekelőtt módszertani problémák miatt, kétségbe lehet vonni, a sajátnév-hatás valódi és megbízhatóan demonstrálható jelenség.

Feliratkozás a párKatt.hu hírlevelére

Wood és Cowan modernebb és persze módszertanilag is kifogástalan kísérletezéssel hasonló eredményt kapott, mint Morey. Morey es vizsgálatában a személyek 33, a későbbi, Wood és Cowan által végzettben pedig 35 százaléka számolt be a saját neve elhangzásáról.

Grey és Wedderburn szótagpárokat adtak a két fülbe, méghozzá úgy, hogy a pár tagjai együttesen értelmes szót alkottak. A kísérletben részt vevők mi a szelektív látás répa, a retek és a spenót szavakat mondanák vissza. A jelentés meghatározó szerepére utalnak Treisman megfigyelései.

Figyelem – Wikipédia

Kísérleteiben a vizsgálati személyek visszhangzási feladatban vettek részt. Az ingeranyag olyan értelmes szöveg volt, melyet úgy szerkesztettek meg, hogy a szöveg egy ponton átvándoroljon a másik fülbe. Olvassuk el megfelelő sorrendben a normál és dőlt betűs mondattöredékeket, azonnal látjuk, hogy hol is van a mondatok természetes folytatódása!

A résztvevők azonban néhány szó után rájönnek a hibára, és visszatérnek a figyelemnek a feladatban megszabott irányára. A tapasztalt figyelmi váltás viszont csak úgy lehetséges, ha a nem figyelt üzenet jelentése is feldolgozásra kerül.

Navigációs menü Általános pszichológia

Nem alakul ki róluk tartós emlékezeti reprezentáció. Erre utal Treisman egy további megfigyelése. A kísérleti helyzet itt is dichotikus hallgatás volt.

mi a szelektív látás

E kísérletben azonban a résztvevőknek ugyanazt a szöveget adták mindkét fülükbe, csak nem ugyanakkor. Mint egy énekkari kánonban, a két fülbe adott szöveg késett egymáshoz képest. A késésnek alapvetően két esete lehetséges: vagy a figyelt fülbe érkező szöveg jön előbb, vagy a nem figyelt fülbe érkező.

Szelektív látás. Szelektív látás mi ez,

A kérdés az volt, hogy feltűnik-e a személyeknek az azonosság. Ha igen, akkor a nem figyelt fülbe adott szöveg esetében is meg kell történnie a jelentés szerinti feldolgozásnak.

Az eredmények szerint akkor lehet mi az achromatikus látás a szövegek hasonlóságát, ha a késés nem halad meg egy kritikus időtartamot.

Ez az időtartam azonban nem azonos a késés kétféle irányában: ha a nem figyelt szöveg jön előbb, a kritikus időtartam lényegesen alacsonyabb. A nem figyelt szöveget tehát gyorsan elfelejtjük. A korai szűrés elmélete e tények nyomán úgy módosult, hogy a szűrés nem minden-vagy-semmi jellegű.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

Az információfeldolgozás folyamategyüttesében a szelekciónak egyéb lehetősége is van. A korai szelekció alternatívája, hogy a nem figyelt ingerekről is kialakul a jelentés, azonban ennek nem vagyunk tudatában.

Következésképpen nem is tudunk erről beszámolni.

Share Send Szelektív érzékelés az a hajlam, hogy ne vesszük észre és gyorsabban felejtsük el azokat az ingereket, amelyek érzelmi kellemetlenséget okoznak és ellentmondanak korábbi meggyőződésünknek. Például egy tanárnak lehet kedvenc tanítványa, mert elfogult csoporton belüli favoritizmus. A tanár figyelmen kívül hagyja a tanuló gyenge eredményeit. Ellenben előfordulhat, hogy nem veszik észre legkevésbé kedvelt tanulójuk előmenetelét. Széles fogalom annak meghatározása, hogy az emberek milyen viselkedést mutatnak, hogy hajlamosak sajátosságaik alapján "látni a dolgokat" referencia Keret.

E késői szelekciós elméletet Deutsch és Deutschilletve Norman nevéhez szokták kötni. A dichoti- kus kísérletek területén a késői szelekcióra példa Lewis eredménye. A nem figyelt fülbe időnként olyan szavakat adott, melyek a jelentés szintjén álltak kapcsolatban a figyelt szöveggel. Amikor ilyen szavak érkeztek, a figyelt szöveg visszamondása lelassult.