Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről, Eszak-magyarorszagi Strategiai Fuzetek

Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről. Eszak-magyarorszagi Strategiai Fuzetek

Fenntartható Európa ra I. A menetrend 17 ambiciózus fenntartható fejlődési célt és kapcsolódó célt tartalmaz, amelyek eléréséhez az országok és az érdekelt felek közreműködésére van szükség.

Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről, Eszak-magyarorszagi Strategiai Fuzetek

Az EU fontos szerepet játszott az Egyesült Nemzetek ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendjének kialakításában, és — a tagállamokkal együtt — elkötelezte magát amellett, hogy a megvalósítás terén is élen jár, mind az EU-n belüli intézkedések tekintetében, mind pedig más országok — különösen a leginkább rászorulók — végrehajtási erőfeszítéseinek az Unió külső politikáin keresztüli támogatása révén. A fenntartható fejlődési célok fő aspektusai a Juncker elnök vezette Bizottság mind a 10 prioritásában megjelennek: munkahelyteremtés, növekedés és beruházások 1.

A Juncker elnök vezette Bizottság a megbízatásának A jogalkotási javaslatokat megelőző bizottsági hatásvizsgálatok mindegyike kiterjed a társadalmi, környezeti és gazdasági hatások elemzésére annak érdekében, hogy a döntéshozók megfelelően mérlegeljék és számításba vegyék a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szempontokat.

Emellett az utóbbi jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről létrejött összes uniós kereskedelmi megállapodás tartalmaz egy olyan fejezetet, amely a fenntartható fejlődésre vonatkozik, és célja a fenntartható növekedés és fejlődés, valamint a mindenki számára hozzáférhető tisztességes munka előmozdítása. A Juncker elnök vezette Bizottság számos igen fontos kezdeményezést indított útjára, amelyek a fenntartható európai jövőt szolgáló programok új generációjának kiindulópontját képezik.

E kezdeményezések közé tartozik többek között a szociális jogok európai pillére, a fejlesztéspolitikáról szóló európai konszenzus, a kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégia, a mindenki számára előnyös kereskedelem értékalapú stratégiája, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiai kötelezettségvállalás, az európai oktatási térség, a körforgásos gazdaságról szóló csomag, a mobilitási csomag, a tiszta energiáról szóló csomag, a kék növekedés stratégiája, az európai beruházási terv, a fenntarthatósági finanszírozásra vonatkozó cselekvési terv, a városfejlesztési menetrend, a természetvédelmi cselekvési terv és még sorolhatnánk.

A Bizottság továbbá javasolta az uniós finanszírozás és a jogállamiság közötti kapcsolat megerősítését, az összes uniós társfinanszírozású kutatási és innovációs tevékenység környezeti és társadalmi hatásainak értékelését, valamint ambiciózusabb célkitűzés elfogadását a jövőbeli uniós költségvetés éghajlatváltozási kiadásai tekintetében.

jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről hogyan lehet megérteni a látást 0 75

Nemrég pedig a Bizottság előterjesztette a ig megvalósítandó virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság hosszú távú uniós stratégiai jövőképét, amely előkészíti az európai gazdaság szerkezetátalakulását, és a klímasemlegesség elérésével egyidejűleg ösztönözi a növekedést és a foglalkoztatást. Ehhez a kutatás és az innováció terén áttörést jelentő megoldásokra és beruházásokra van szükség.

E dokumentum áttekinti, hogyan járul hozzá a Juncker elnök vezette Bizottság az Egyesült Nemzetek ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési menetrendjének megvalósításához.

Először felvázolja a legfontosabb kiemelt szakpolitikai szempontokat, majd felsorolja az egyes fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban tett különböző intézkedéseket.

  1. Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről, Eszak-magyarorszagi Strategiai Fuzetek A kommunizmus véget érése Kelet-Európában, a berlini fal leomlása, Németország egyesülése és a Szovjetunió széthullása mind a kétpólusú világrend összeomlását és a hidegháború végét jelezték.
  2. Legyenek a látás egészséges tulajdonságai

Bár e melléklet a Juncker elnök vezette Bizottság kezdeményezéseire összpontosít, magától érthetően e Bizottság hivatalba lépését megelőzően is már számos olyan uniós szakpolitika volt hatályban, amely elősegíti a fenntartható fejlődési célok megvalósítását. Az Európai Unió Alapjogi Chartája, a ig érvényes uniós biodiverzitási stratégia, a tiszta levegőre vonatkozó csomag, a vállalati társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó stratégia folyamatos végrehajtása, az európai egészségbiztosítási kártya, a peszticidek fenntartható használatára vonatkozó szabályok és a dohánytermékekre vonatkozó uniós szabályok — mindez csak néhány példa a sok közül.

Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről

Kiemelt szakpolitikai szempontok A szociális jogok európai pillére A szociális jogok európai pillére Elősegíti a szegénység annak valamennyi dimenziójára kiterjedő kezelését és a méltányos, megfelelő és fenntartható szociális védőháló fenntartását.

Támogatja az esélyegyenlőséget és a munkaerőpiacra való belépést, ezen belül a cica látása helyreáll nemek közötti egyenlőséget és a tisztességes munkakörülményeket, jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről ösztönzi a társadalmi befogadást és védelmet. A pillér nyomon követését — más eszközökkel együtt — a pillért kísérő szociális eredménytábla segíti.

A szociális jogok európai pillérében rögzített elvek és jogok végrehajtása alapvető módon hozzájárul a fenntartható Európa kialakításához is azáltal, hogy aktívan támogatja a foglalkoztatás biztonságát és a tisztességes életszínvonalat lehetővé tevő méltányos béreket, valamint elősegíti, hogy az emberek elsajátítsák a A szociális jogok európai pillére az innováció és a versenyképesség támogatásával párhuzamosan mozdítja elő a társadalmi méltányosságot, az esélyegyenlőséget, a társadalmi párbeszédet és a jó minőségű ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz — ezen belül a mindenki számára elérhető, megfizethető és jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, a gyermekgondozáshoz, a tartós ápoláshoz, a lakhatási támogatáshoz és más alapvető szolgáltatásokhoz — való hozzáférést.

A Bizottság e keret alapján folytatja a nemek közötti egyenlőségre és a nők társadalmi szerepvállalásának növelésére irányuló munkáját. A szociális jogok európai pillére megerősítette azon uniós elkötelezettséget, hogy minden területen elő kell mozdítani az egyenlő bánásmódot jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről esélyegyenlőséget a férfiak és a nők között.

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó uniós cselekvési terv — biztosítja az uniós keretet ahhoz, hogy a harmadik országokhoz fűződő külkapcsolatainkban, továbbá a nemzetközi fórumokon és programokban is elősegítsük a nemek közötti egyenlőséget, valamint a nők és a lányok önrendelkezését.

jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről látomás mi ez a leírás

Az EU a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési tervét a felülvizsgált európai szomszédságpolitika és az uniós fejlesztéspolitika révén valósítja meg a gyakorlatban. A fiatalokkal kapcsolatos együttműködés —es időszakra vonatkozó új kerete arra irányul, hogy közelebb hozza az EU-t a fiatalokhoz, és elősegítse a számukra fontos kérdések kezelését.

Az EU új ifjúsági stratégiájának célja, hogy ösztönözze a fiatalok polgári és demokratikus életben való részvételét bevonás ; kapcsolatokat hozzon létre a fiatalok között az Unión belül és azon kívül is jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről önkéntes tevékenység, a külföldi tanulási lehetőségek, a szolidaritás és kultúrák közötti megértés elősegítése érdekében összekapcsolás ; továbbá támogassa a fiatalok felelősségvállalását azáltal, hogy ösztönzi az ifjúsági munkára irányuló innovációt, valamint az ifjúsági munka minőségét és elismerését a felelősségvállalás ösztönzése.

A stratégia céljainak megvalósítása érdekében javasolt eszközök közé tartozik a megújított ifjúsági párbeszéd, a nemzeti tevékenységek tervezőinek alkalmazása, valamint a Tanács —ra vonatkozó ifjúsági munkaterve. A Bizottság az ifjúsági foglalkoztatás fellendítéséhez is segítséget nyújt az európai tagállamoknak. Évente több mint 3,5 millió olyan fiatal kap állásra, további oktatásra, szakmai gyakorlatra vagy tanulószerződéses gyakorlati képzésre vonatkozó ajánlatot, akit az ifjúsági garancia keretében nyilvántartásba vettek.

Az uniós finanszírozás és a jogállamiság tiszteletben tartása közötti kapcsolat A — közötti időszakra vonatkozó, következő többéves európai költségvetésre irányuló bizottsági javaslat olyan költségvetésre irányul, amelyet a jólét, a fenntarthatóság, a szolidaritás és a biztonság elvei jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről.

A javaslat tartalmaz egy olyan új mechanizmust is, amelynek célja az uniós finanszírozás és a jogállamiság közötti kapcsolat megerősítése. Amennyiben egy tagállamban a jogállamiság tekintetében általános jellegű hiányosságok jelentkeznek, az súlyos következményekkel járhat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra, valamint az uniós finanszírozás hatékonyságára nézve.

Nem szankcionálási mechanizmusról van szó, hanem olyan költségvetési eszközről, amely — a jogállamiság ösztönzése mellett — lehetővé teszi az uniós költségvetés védelmét, továbbá biztosítja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. Az európai beruházási terv — más néven a Juncker-terv — célja az, hogy felszámolja a beruházások útjában álló akadályokat, nagyobb láthatóságot biztosítson szemészeti klinika lencséi beruházási projekteknek, és technikai segítséget nyújtson a megvalósításukhoz, valamint gondoskodjon a pénzügyi források átgondoltabb felhasználásáról.

Eddig több mint munkahely létrejöttét támogatta, és a létrejött munkahelyek száma ra várhatóan eléri az 1,4 milliót. Több mint kis- és középvállalkozás kkv részesül a finanszírozáshoz való jobb hozzáférés előnyeiből. Horizont — az EU kutatási és innovációs programja A Horizont az EU-n belüli és azon kívüli tudományos, technológiai és innovációs együttműködés legnagyobb szabású programja a világon.

A Horizont nevet viselő jelenlegi kutatási és innovációs keretprogram keretében hét év folyamán — összesen közel 77 milliárd EUR összegű finanszírozás áll rendelkezésre, ami további beruházásokat fog magával vonni jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről magán- és az állami szektorból egyaránt.

Európai horizont elnevezésű utódprogramja tekintetében a Bizottság még ennél is jelentősebb költségvetést javasolt. A Horizont célja az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági növekedés megvalósítása. Azt kívánja biztosítani, hogy az EU olyan világszínvonalú tudományos és technológiai eredményeket érjen el, amelyek a gazdaság, a társadalom és a környezet számára egyaránt előnyösek, továbbá felszámolja az innovációt gátló akadályokat, valamint megkönnyítse, hogy az állami és magánszektor együttműködjön és megoldást találjon a társadalmunk előtt álló nagy kihívásokra.

A fenntartható növekedés finanszírozása Mivel bolygónk egyre inkább szembesül az éghajlatváltozásból és az erőforrások kimerüléséből adódó kiszámíthatatlan következményekkel, sürgős intézkedéseket kell tenni a fenntarthatóbb modellhez jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről alkalmazkodás érdekében.

Ezért márciusában a Bizottság elfogadta a fenntarthatósági finanszírozásra vonatkozó cselekvési tervet annak érdekében, hogy megerősítse a finanszírozás szerepét a jól teljesítő, környezeti és társadalmi célokat is megvalósító gazdaság kialakításában. Ezáltal az EU lehetővé teszi, hogy a pénzügyi szektor teljes súlyával a fenntartható fejlődési célok megvalósítása mögé álljon. SustainableFinanceEU A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv A körforgásos gazdaságban a termékek, anyagok és erőforrások értéke a lehető leghosszabb ideig fennmarad a gazdaságban, és minimálisra csökken a keletkező hulladék például az élelmiszer- műanyag és tengeri hulladék mennyisége.

Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről. Budapesti Víz Világtalálkozó

A körforgásos gazdaság szélesebb körű előnyei közé tartozik az új versenyelőnyök kialakítása, valamint a szűkös erőforrásokra való rászorultság, az energiafogyasztás és a szén-dioxid-kibocsátási szintek csökkentése. A Bizottság által a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv ös elfogadása óta megvalósított intézkedések az értéklánc minden egyes állomásán támogatják a körforgásos gazdaságot.

jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről visszatérő látástorna

A körforgásos gazdaságról szóló csomaggal az EU egyértelműen jelzi a gazdasági szereplők és a társadalom számára a követendő irányt. Az uniós szintű intézkedésekkel ösztönözhetők a beruházások, egyenlő versenyfeltételek hozhatók létre, és felszámolhatók az egységes piacon meglévő akadályok. Tiszta bolygót mindenkinek — a ig megvalósítandó virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság hosszú távú uniós stratégiai jövőképe A ig megvalósítandó virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaság hosszú távú uniós stratégiai jövőképe, amelyet a Bizottság novemberében fogadott el, megmutatja, hogyan tölthet be Európa vezető szerepet a klímasemlegesség megvalósításában az energiarendszer korszerűsítésével, a megvalósítható technológiai megoldásokba való befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, a kulcsfontosságú területeket — az iparpolitikát, a pénzügyeket, a körforgásos gazdaságot és a kutatást — érintő intézkedések összehangolásával, valamint az igazságos átmenet érdekében a társadalmi méltányosság és támogatás biztosításával.

A jövőkép — a fenntartható fejlődési célokkal teljes mértékben miután megitta a falusi látomást — a klímasemleges Unió felé való átmenet stratégiai alapelemeire is kitér. A hosszú távú jövőkép célja, hogy kijelölje az uniós éghajlat-politika irányvonalát, és mélyreható vitát indítson arról, hogy hogyan készüljön fel az EU a ig tartó időszakra, annak érdekében, hogy ig ambiciózus hosszú távú uniós stratégiát nyújthasson be az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye számára.

A tiszta energiára való átállás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem jelentős mértékben megváltoztatja majd az energiatermelést és -fogyasztást. Eltérő módon fog hatni a különböző ágazatokra és régiókra. A nagy szén-dioxid-kibocsátással járó üzleti modellek — mint például a szénbányászat — várhatóan kevésbé gazdaságossá válnak, és végül fokozatosan megszűnnek.

Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről

A Bizottság ezért a széntermelő régiókban élő polgárok előtt álló társadalmi és gazdasági kihívások kezelése érdekében célzott kezdeményezéseket indított. Ezek támogatást nyújtanak az átmeneti stratégiák kidolgozásához, a strukturális diverzifikációra irányuló konkrét projektekhez és a technológiai átálláshoz. A 12 tagállamban összesen 41 szénbányászati tevékenységet folytató régióra irányuló támogatási intézkedések célja, hogy lehetőségeket kovácsoljanak az átállásból, és ösztönözzék az innovációt, a beruházásokat és új készségeket.

Ezen intézkedések hosszú távú előnyei messze túlmutatnak majd a közlekedési ágazaton, mivel előmozdítják a növekedést és a munkahelyteremtést, erősítik a társadalmi méltányosságot, szélesítik a fogyasztók választási lehetőségeit, és Európát egyértelműen a kibocsátásmentesség felé vezető pályára állítják. E célból a kezdeményezések a következőket foglalták magukban: a közúti közlekedésbiztonság jövőjére vonatkozó, a járművek és az infrastruktúra biztonságával kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó integrált szakpolitika; a nehézgépjárművekre vonatkozó legelső CO2-szabványok; az európai akkumulátorfejlesztésre és -gyártásra vonatkozó stratégiai cselekvési terv; valamint az összekapcsolt és automatizált mobilitásra vonatkozó előretekintő stratégia.

A műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia Az egészséges óceánok létezésünk elengedhetetlen feltételét képezik. Az éghajlatot, a vizet és az oxigént végső soron mind a tenger biztosítja és szabályozza.

Az EU nemzetközi óceánpolitikai irányítási menetrendje átfogó keretet hozott létre a nemzetközi óceánpolitikai irányítás megerősítésére a biztonságos, védett, tiszta, jogszerűen és fenntarthatóan kezelt óceánok biztosítása érdekében. Az óceánpolitikai irányítási menetrend egyik intézkedése a tengeri hulladék elleni küzdelem volt.

A műanyagokkal kapcsolatos egyéb kezdeményezések közé olyan intézkedések tartoznak, amelyek a szemetelés megelőzésére, a műanyagok körforgásos gazdaságának kialakítására, a tengeri hulladékok tengeri forrásainak kezelésére, valamint a tengeri hulladék jobb megismerésére és nyomon követésére irányulnak. Uniós cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért A madárvédelmi és az élőhelyvédelmi jogszabályok az EU kiemelt környezetvédelmi kezdeményezései. Uniós városfejlesztési menetrend Napjaink számos gazdasági, környezeti és társadalmi kihívásának középpontjában az európai városok állnak.

A májusában elindított uniós városfejlesztési menetrend döntő fontosságú annak biztosításában, hogy a városi területek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, ellenálló társadalomra való átállást elősegítő innovatív, fenntartható megoldások katalizátoraiként működjenek. A városfejlesztési menetrend a Bizottság, a tagállamok és az európai városok közös erőfeszítése annak érdekében, hogy megfelelőbben figyelembe vegyék a szakpolitikák városi területekre gyakorolt hatását.

Célja továbbá, hogy a katasztrófák és az éghajlattal kapcsolatos kockázatok megelőzése révén erősítse a városi környezet ellenálló képességét. A városfejlesztési menetrendet olyan bizottsági kezdeményezések erősítik, amelyek helyi szinten mozdítják elő a hosszú távú energia- és éghajlat-politikai fellépéseket. Ezek közé tartozik például a Polgármesterek Szövetsége.

  • A civil szféra, és társadalomban betöltött szerepe
  • A civil szervezetben a kollektív döntéshozatal során az emberek mindazon kézségeiket gyakorolják, amelyek szükségesek ahhoz, hogy létrehozzák azt a civil politikai akaratot, amely híven fejezi ki érdekeiket.
  • Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről Jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről A civil szervezetben a kollektív döntéshozatal során az emberek mindazon kézségeiket gyakorolják, amelyek szükségesek ahhoz, hogy létrehozzák azt a civil politikai akaratot, amely híven fejezi ki érdekeiket.
  • Szemgyakorlatok a látás kezelésére

Európai készségfejlesztési program Az új európai készségfejlesztési program révén Európa beruház az emberekbe, hogy azok magabiztosan nézhessenek szembe a jövő kihívásaival. A készségfejlesztési program 10 intézkedésének megvalósításával a Bizottság elősegíti, hogy az emberek megfelelő készségekkel rendelkezzenek ahhoz, hogy lépést tartsanak a társadalmi és munkaerőpiaci változásokkal.

Az Unió emellett láthatóbbá és összehasonlíthatóbbá teszi a készségeket, továbbá összegyűjti az európai szakmákban és ágazatokban jelentkező készségigényekre vonatkozó információkat. A Bizottság emellett támogatta az európai országokat abban, hogy fokozzák az alapvető készségek terén hiányosságokkal küzdő felnőtteknek nyújtott támogatást. Kezdeményezések indultak annak érdekében, hogy felkészítsék az embereket a digitális forradalomra és a munka jövőjére. Végezetül a Bizottság létrehozta a Szakmai Készségek Európai Hetét, hogy felhívja a figyelmet a szakoktatás és -képzés által kínált számos lehetőségre.

E sikeres éves kampányoknak köszönhetően óta fiatalok és felnőttek milliói felfedezhették fel, hogy a szakoktatás és -képzés az elsődleges vagy egyenértékű választási lehetőség. Fenntartható uniós biogazdaság a gazdaság, a társadalom és a környezet közötti kapcsolat megerősítése érdekében A korlátozott erőforrások világában élünk.

jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről myopia gyermekek

A globális kihívások — az éghajlatváltozás, a talajromlás és az ökoszisztéma pusztulása, valamint a népesség növekedése — miatt olyan új módszereket kell keresnünk a biológiai erőforrások előállítására és fogyasztására, amelyek tiszteletben tartják bolygónk ökológiai tűrőképességének határait. Az aktualizált biogazdasági stratégia 14 olyan intézkedést fog indítani, amely elősegíti egy innovatívabb, erőforrás-hatékonyabb és versenyképesebb társadalom megvalósítását, összeegyeztetve az élelmezésbiztonságot a biológiai megújuló energiaforrások fenntartható használatával, és biztosítva a környezet védelmét.

Megerősíti a bioalapú ágazatokat, és jövőképét a fejlődésben betöltött szerepéről technológiákat fejleszt ki annak érdekében, hogy értéket lehessen előállítani a biohulladékból, előnyökben részesüljenek a vidéki közösségek, és a biogazdaság az ökológiai tűrőképesség határain belül működjön. Az EU kohéziós politikája Az EU kohéziós politikája az EU elsődleges beruházási politikája, amelynek fő feladata a gazdasági, társadalmi és területi kohézió elérése a különböző régiók fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek csökkentése révén.