ALVILÁG ÉS TÚLVILÁG | Magyar néprajz | Kézikönyvtár

A mitológiai világkép velejárója, A mitológiai világkép velejárója. Hyperopia (hyperopia) - Hyperopia hogyan lehet elkerülni

5 Mitológiai Legenda Története - Történelem \u0026 Mitológia

A föld-ég kettősségének mintegy tükörképe a föld—alvilág kettősség: az istenek lakhelyének társadalmi észlelés látássérülés esetén az alvilág, a halottak, ősök, démonok lakhelye.

Eszerint az égboltot sátortakaró tartja, melynek csúcsa a sarkcsillag; ekörül mint tengely körül forog a Föld. Az északi féltekén valóban a sarkcsillag körül forog a látszólagos égbolt; e sarkcsillag pólusú világtengelyt azonosították a jurta sátorkarójával, a mikrokozmosz a lakósátor mintájára elképzelt makrokozmoszban.

a mitológiai világkép velejárója ha a myopia a műtét előtt előrehalad

Az észak- és belső-ázsiai népek samanisztikus világképére különösen jellemző, hogy a világtengely ad lehetőséget a sámán túlvilági utazására: a felső világba való behatolására, illetve a Föld köldökénél az alvilágba lejutásra.

A világtengely-elképzeléssel kapcsolatos sok nép világfaképzete: a világfa a világtengely, melynek koronája az égbe, gyökere az alvilágba nyúlik Eliade —; Diószegi V. Szűcs Sándor rajza A kérdés nem eldöntött, ugyanis a világtengely-világfa, valamint a háromrétegű univerzum motívuma egyaránt egyetemesek: nemcsak az urál-altaji, illetve közép- és belső-ázsiai, hanem például az indoeurópai szláv, germán és iráni mitológiáknak is részei voltak Gurevics 52; Dömötör T.

Felmerült az obi-ugor, illetve közép-ázsiai mitológia ezen elemeinek és ezzel kapcsolatban e magyar képzeteknek iráni eredeztetése is Eliade — — egyéb iráni-obi-ugor egyeztetések mellett.

a mitológiai világkép velejárója rehabilitáció látásvesztés után

A közelmúlt néphitében is utal néhány szórványadat a lent, a Föld alatt elhelyezkedő másvilágra. A vallásos menny—pokol-elképzelések mellett, azokkal összefonódva, általánosan ismert volt az egész magyar nyelvterületen az a nézet, hogy az ég hét- szórványos adatok szerint három- kilenc- vagy tizenkét rétegű.

A Föld a mitológiai világkép velejárója, vertikális alvilág-elképzelésen kívül ismert — nyomokban talán a magyar néphitben is — egy, az emberekhez képest horizontálisan elhelyezkedő túlvilág.

a mitológiai világkép velejárója homályos látás a szélek körül

Ez — ha nyelvészeti adataink valóban így értelmezhetők — a magyar paraszti világképnek szintén igen archaikus vonása.