Gendernyelvészet

A férfiak és a nők látási különbségei

A tiszta lakás ára?

  • Aki helyreállította a látáslátást
  • Hogyan állítsd vissza magad a látást

A házimunka miatt keresnek kevesebbet a nők, mint a férfiak? Ennek az egyik oka, hogy a nők kevesebbet használják a képességeiket a munkahelyen, mint a férfiak. Ez a különbség ráadásul a párkapcsolatban élő férfiak és nők között a legnagyobb. De mitől függ a munkahelyi képesség használat és miért használják kevesebbet a nők?

Nők és férfiak – avagy miben különbözünk és mire vagyunk kódolva?

A férfiak és nők közötti bérkülönbség folyamatosan csökken a II. Bár a nők bérhátránya jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben, a mai napig sem tűnt el teljesen. Jelenleg az Európai Unió országaiban a nők még mindig százalékkal kevesebbet keresnek, mint a férfiak.

A nők bérének lassú felzárkózásával egy időben a bérkülönbség természete is megváltozott. Korábban a bérkülönbség abból fakadt, hogy a nők iskolázottsága alacsonyabb volt mint a férfiaké, ezért a férfiakhoz képest csak alacsonyabb fizetésű foglalkozásokban és cégeknél tudtak elhelyezkedni.

Mára ez a jelenség eltűnt, elsősorban azért mert nők átlagos iskolázottsága felülmúlja a férfiak iskolázottságát. Ma már jellemzően nagyobb a foglalkozásokon belüli férfi-női bérkülönbség azaz a nők jelentősen kevesebbet keresnek, mint az ugyanolyan foglalkozású férfitársaikmint a foglalkozások közötti.

Egyre több tanulmány foglalkozik azzal, hogy mi lehet az oka a nők foglalkozáson belüli bérhátrányának. Black—Spitz-Oener azt találja, hogy ennek egy jelentős része abból fakad, hogy a nők kevesebbet használják a munkahelyükön a a férfiak és a nők látási különbségei képességeiket, mint az azonos foglalkozású férfiak.

a férfiak és a nők látási különbségei

Ez meglepő eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy az egyes foglalkoztatottakat egy előre meghatározott feladat listával osztják foglalkozásokba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden felvett munkavállalónak szerződéskötéskor meg kell adni, hogy milyen feladatokat kell végeznie és a feladatok alapján foglalkozás kategóriába sorolják a munkavállalót.

Magyarországon a foglalkozások osztályozását FEOR kódnak hívjuk, melyhez szintén tartozik részletes leírás.

Különböző a nők és a férfiak látása

Így, ha ezek a definíciók pontosak, akkor a foglalkozáson belül a férfiak és nők átlagos képességhasználatának is meg a látószerv higiéniai szabályai egyeznie. Kapcsolódó kutatásunkbanazt vizsgáljuk, hogy mi okozhatja a nők lemaradását a munkahelyi képességhasználatban.

Vizsgálatunk egy nemzetközi kérdőívre Programme for the International Assessment of Adult CompetenciesPIAAC épül, mely közvetlenül megkérdezte a munkavállalókat, hogy milyen gyakran végeznek egyes tevékenységeket például számológép használat, levélírás stb.

a férfiak és a nők látási különbségei

Az ilyen mutatók mértékegysége a szórásegység amiből egy egység körülbelül 13 évnyi iskolai végzettséggel egyenértékű. Eredményeink alapján a nők 0,3 szórásnyival kevesebbet használják a matematika, az írás és olvasási, valamint számitástechnikai képességeiket. Ez a különbség úgy értelmezhető, mintha 4 iskolai évvel kevesebbet végeztek volna a férfiakhoz képest.

Az A legfelső kék színű oszlop az ábrákon az úgynevezett teljes különbség, azaz ezen a ponton nem vesszük még figyelembe, hogy a férfiak és a nők sok olyan dologban különböznek amely befolyásolja a munkahelyi képesség használatot. A különbség azonban nem sokat csökken akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy a férfiak és nők eltérő foglalkozásokat választanak, melyek képességhasználati igénye eltérő lehet.

Különböző a nők és a férfiak látása

Ezt a megmaradt különbséget hívjuk foglalkozáson belüli különbségnek A rendelkezésre álló adatok segítségével azt is tudjuk igazolni, hogy a megfigyelt különbségek nem annak köszönhetőek, hogy egyes férfiak és nők képességei eltérnek. Az adatbázis készítői erre kifejlesztett tesztek segítségével felmérték a válaszadók írás, olvasási, valamint matematikai képességeit.

a férfiak és a nők látási különbségei

Ezen teszteredményekre, valamint számos demográfiai például életkor és iskolai végzettség és munkahelyi például cég mérete tulajdonságra kontrollálva sem tűnik el a nők képességhasználati hátránya. Azonban azt nem tudjuk megmondani, hogy a nők kevesebb vagy ugyanannyi, de kevésbé összetett feladatot végeznek el. Vajon mi lehet az oka annak, hogy a nők kevesebb matematikai, írás és olvasási, valamint számjtástechnikai képességet használnak, mint a férfiak?

Miközben erre a kérdésre kerestük a választ, megvizsgáltuk, hogy mennyiben befolyásolja a munkahelyi képességhasználatot a családi háttér.

Mi a különbség a NŐK és a férfiak között?

Azt találtuk, hogy azon nők, akik egyedülállóak, nagyjából ugyanannyi képességet használnak a munkahelyükön, mint a hasonló foglalkozású és demográfiai hátterű egyedülálló férfiak Ezen csoportban 0. Ezzel szemben a párkapcsolatban élő nők hátránya jelentősen 0,2 szórásnyival nagyobb a hasonló foglalkozású és demográfiai hátterű párkapcsolatban élő férfiakhoz képest Ez a különbség azonban nagyjából a felére csökken, ha figyelembe vesszük, hogy a nők és azon belül is kiemelten a párkapcsolatban élő nők több házimunkát végeznek, mint férfi társaik.

A párkapcsolatban élő nők átlagosan heti perccel több időt fordítanak házimunkára, mint férfi társaik 4. Ez a különbség önmagában véve is jelentősnek tűnik, de még szembetűnőbb annak fényében, hogy az egyedülálló nők és férfiak közötti különbség ennek csak harmada perc.

A házimunka és astigmatismus jelentése munkahelyi képességhasználat közti negatív összefüggés azért érdekes, a férfiak és a nők látási különbségei a munkaadó nem tudja, hogy melyik munkavállaló heti hány perc házimunkát végez.

a férfiak és a nők látási különbségei

Ezért nem életszerű, hogy a munkaadó szándékosan kevesebb képesség használatot igénylő feladatot ad a azoknak a munkavállalóknak akik több házi munkát végeznek. A mi magyarázatunk az, hogy aki túl sok házi munkát végez, az egyszerűen túl fáradt lehet a munkahelyén a hatékony munkavégzéshez. Ez a hatás pedig a párkapcsolatban élő nők egy részénél különösen fontos lehet.

Eredményeinkből az következik, hogy a foglalkozások közötti szegregációt csökkentő intézkedések önmagukban nem tudják megszüntetni a nemek közötti munkahelyi különbségeket.

Emellett azt látjuk, hogy a munkahelyi és otthoni tevékenységek szorosan összefüggenek, ezért a munkahelyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez egyszerre kell megérteni a munkahelyi és a szabadidőben végzett feladatok nemek szerinti megosztását.